Alan Adı Durum Kodları (turkish)

EPP Durum Değerleri ve onların RRP Karşılıkları

EPP Registry Durum Değeri
RRP Karşılığı
OK Status: ACTIVE
INACTIVE Status: ACTIVE
Status: INACTIVE
Status: TRANSFER PROHIBITED / CLIENT TRANSFER PROHIBITED
Status: ACTIVE
Status: TRANSFER PROHIBITED / CLIENT TRANSFER PROHIBITED Status: ACTIVE
Status: CLIENT RENEW PROHIBITED Status: ACTIVE
Status: PENDING TRANSFER Status: ACTIVE
Status: PENDING UPDATE Status: ACTIVE
Status: PENDING RENEW Status: ACTIVE
Status: PENDING DELETE Status: PENDINGDELETE
Status: HOLD / SERVER HOLD Status: REGISTRY-HOLD
Status: CLIENT HOLD Status: REGISTRAR-HOLD
Status: DELETE PROHIBITED / SERVER DELETE PROHIBITED
Status: UPDATE PROHIBITED / SERVER UPDATE PROHIBITED
Status: TRANSFER PROHIBITED / SERVER TRANSFER PROHIBITED
Status: RENEW PROHIBITED / SERVER RENEW PROHIBITED
Status: REGISTRY-LOCK
Status: LOCK / SERVER LOCK Status: REGISTRY-LOCK
Status: CLIENT DELETE PROHIBITED
Status: CLIENT UPDATE PROHIBITED
Status: CLIENT TRANSFER PROHIBITED
Status: REGISTRAR-LOCK
Status: CLIENT LOCK Status: REGISTRAR-LOCK
Status: REDEMPTION PERIOD Status: REDEMPTIONPERIOD
Status: PENDING RESTORE Status: PENDINGRESTORE


Alan adı yönetici kuruluş (Registry Operator) Durum kodları: (RRP) Registry Registrar Protocol

· Com/Net alan adı yönetici kuruluşu – Verisign Global Registry

ACTIVE: Bu durum alan adı yöneticisi kuruluş tarafından uygulanır. Alan adı üzerinde alan adı yazmanı değişiklik yapabilir. Alan adı süresi uzatılabilir. En az bir alan adı sunucusu olması durumunda alan adı kök sunucuya(root zone) dahil edilebilir. Bu durumu sadece alan adı yazmanı kuruluş değiştirebilir.


REGISTRY-LOCK: Bu durum alan adı yöneticisi kuruluş tarafından uygulanır. Alan adı üzerinde alan adı yazmanı kuruluş tarafından silme yada değişiklik yapılamaz. Alan adı yazmanı kuruluş tarafından değiştirilmek için REGISTRY-LOCK durumunu kaldırabilir. Alan adının süresi uzatılabilir. En az bir alan adı sunucusu olması durumunda alan adı kök sunucuya dahil edilebilir.


REGISTRAR-LOCK: Bu durum alan adı yazmanı kuruluş tarafından uygulanır. Alan adı üzerinde değiştirme yada silme işlemi yapılamaz. Alan adı yazmanı kuruluşun alan adını düzenleyebilmesi için REGISTRAR-LOCK durumunu alan adı yöneticisi kuruluş kaldırabilir. Alan adının süresi uzatılabilir. Alan adı kök sunucuya dahil edilir.


REGISTRY-HOLD: Bu durum alan adı yöneticisi kuruluş tarafından uygulanır. Alan adı üzerinde alan adı yazmanı kuruluş tarafından silme yada değişiklik yapılamaz. Alan adı yazmanı kuruluşun alan adını düzenleyebilmesi için REGISTRAR-HOLD durumunu alan adı yöneticisi kuruluş kaldırabilir. Alan adının süresi uzatılabilir. Alan adı kök sunucuya dahil edilmez, bu sebeple alan adı hizmet veremez.


REGISTRAR-HOLD: Bu durum alan adı yazmanı kuruluş tarafından uygulanır. Alan adı üzerinde değiştirme yada silme işlemi yapılamaz. Alan adı yazmanı kuruluş tarafından değiştirilmek için REGISTRY-LOCK durumunu kaldırabilir. Alan adı kök sunucuya dahil edilmez, bu sebeple alan adı hizmet veremez.


REDEMPTIONPERIOD: Alan adı yöneticisi kuruluş bu durumu, alan adı yazmanı kuruluş, alan adı yöneticisi kuruluş’tan alan adının silinmesini talep ettiğinde uygular ve alan adı 5 gün süreyle daha kayıtlı olur.(Eğer silme isteği ilk alan adı tescilinin 5 günlük süresi içinde gelirse alan adı hemen silinir). Alan adı artık bölgede tutulmayacaktır. Alan adı değiştirilemez veya temizlenemez. Yalnızca tekrar yüklenebilir. Alan adını değiştirmek, güncellemek için yapılan herhangi bir alan adı yazmanı kuruluş isteği,  alan adı yöneticisi kuruluş tarafından reddedilecektir. Alan adı bu durumda en fazla 30 gün tutulacaktır.


PENDINGRESTORE: Alan adı yöneticisi kuruluş bu durumu, alan adı yazmanı kuruluş REDEMPTIONPERIOD durumundaki bir alan adının yeniden yüklenmesini istediğinde uygular. Alan adı bölgeye dahil edilecektir. Alan adını değiştirmek, güncellemek için yapılan alan adı yazmanı kuruluş istekleri reddedilecektir. Alan adı yöneticisi kuruluş, alan adı yazmanı kuruluşun gerekli yeniden yükleme dökümanlarını sağlamasını beklerken alan adı bu durumda tutulur. Eğer alan adı yazmanı kuruluş bu yeniden yükleme isteğini doğrulamak için bu dökümanları 7 gün içinde sağlamazsa, alan adı tekrar REDEMPTIONPERIOD durumuna çevrilir. Alan adı, ancak alan adı yazmanı kuruluş yeniden yükleme isteğini doğrulamak için dökümantasyonu 7 gün içerisinde sağlarsa ACTIVE duruma geçer.


PENDINGDELETE: Alan adı yöneticisi kuruluş bu durumu, bir alan adı REDEMPTIONPERIOD duruma geçtiğinde ve hiçbir alan adı yazmanı kuruluş tarafından yeniden yüklenmediğinde uygular. Alan adı bölgeye dahil edilmez. Bu durum bir defa uygulandığında alan adını değiştirmek, güncellemek için yapılan bütün alan adı yazmanı kuruluş istekleri reddedilir. Alan adı bu durumda 5 gün kaldıktan sonra, alan adı yöneticisi kuruluşun veritabanından temizlenir.


EEP Domains

Domain Status: Normalde işleyen alan adlarında “OK” veya “Active” durumu gözükür. Diğer durumlarda alan adının askıda olması veya kısıtlamalarının olması gibi durumlar görülebilir. Durumu “OK” olan bir alan adı transfer edilebilir.

OK: Bir alan adının askıda ya da kısıtlı olmaması durumuna göre değişen bir değerdir.

New: Yeni oluşturulan bir alan adının değeridir, bu alan adı kilitli olmadığı sürece değişiklikler yapılabilir.

Active: Alan adı değiştirilebilir ve bir bölge dosyasında görülebilir. Bu, alan adı gösterimde, yayındayken ortaka çıkan durumdur.

Locked: Alan adı transfer edilemez, yenilenemez veya silineme.(Durum değişene kadar) Sıralı veya birleşik nesneler alan adı nesnesine eklenemez veya alan adı nesnesinden silinemez. Kayıt politikasına göre alan adları karışmış ve diğer ihtilaflar kitlenmiş olabilir.

Hold: DNS çözümü için alan adı bir bölgede yayınlanmayacak. İsim sunucusu iki taneden az olan isimler “Hold” durumunda olabilir, bu durumda alan adı yazmanınız vasıtasıyla isim sunucusu verisini gönderin.

pendingTransfer: Alan adı için bir transfer isteği alındığında ve isteğin tamamlanması askıdayken oluşur. Bu sırada alan adı yenilenemez, silinemez veya geliştirilemez.

pendingDelete: Alan adı için yazmandan silinme isteği alındığında oluşur. Alan adı bölgeden temizlenir ancak kayıt veri tabanından henüz silinmez.Bu sırada alan adı yenilenemez, silinemez, transfer edilemez veya geliştirilemez.

clientHold: DNS çözümleri için alan adı bir bölgede yayınlanmayacak. Bu durum alan adı üzerine yazman tarafından yerleştirilir.

clientLock: Alan adı transfer edilemez, yenilenemez, silinemez veya geliştirilemez.Bu durum alan adı üzerine yazman tarafından yerleştirilir.Bir update komutu durum değerini değiştirmek için kullanılabilir.Sıralı veya birleşik nesneler alan adı nesnesine eklenemez veya alan adı nesnesinden silinemez.

1 thought on “Alan Adı Durum Kodları (turkish)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir