Yurtdışındaki alışverişlerin Türkiyede muhasebeleştirilmesi

Bu konu daha çok ticari işletmeleri ilgilendiriyor. Bildindiği üzere bir giderin resmi olarak gider sayılabilmesi için fatura yada yerine geçicek bir belgesi olması gerekiyor. Bu noktada şöyle bir sorun var. Örneğin amerikadan alınan bir alan adı için satıcı firmadan fatura istemek her zaman mümkün olmuyor. Hatta böyle bir isteği anlatmanız bile sorun olabilir.

Bu konuda yürürlükte olan uygulamada şu şekilde bazı kolaylıklar getirilmiş. Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait 15 Aralık 2004 tarihli ve #GEL.0.29/2920-228-48-60202 sayılı yazıda;

“Bilindiği üzere, yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlara yaptırılan hizmet karşılığında ödemede bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışından aldıkları belgenin alındığı ülke mevzuatına göre muteber bir belge olması gerekmektedir.

Mükelleflerin internet yoluyla yurt dışından satın aldıkları hizmet ve bu nitelikteki gayri maddi haklar için yurt dışındaki satıcı tarafından düzenlenen fatura veya fatura yerine geçen belgelerin elden veya posta yoluyla alınamaması halinde elektronik ortamda alınan söz konusu belgelerin çıktılarının yapılan ödemeyi gösterir banka kredi kartı silip veya ekstresi ile birlikte muhafaza ve ibrazı ile alınan hizmetin yapılan ticari işin bir gereği olarak alındığının tevsik edilmesi durumunda yapılan ödemelerin gider veya maliyet kaydı mümkün bulunmaktadır.”

denilmektedir. Dolayısı ile faturası olmasa bile yurtışında kredi kartı ile almış olduğunuz bir alan adını kredi kartı ekstresi ile kolaylıkla muhasebeleştirebilirsiniz.